Over Schiphol en de luchtvaart

Ontwikkeling van luchtvaart in Nederland

Sinds de eerste vliegtuigen landden op de Nederlandse vliegvelden is er door de verschillende opeenvolgende regeringen nagedacht over de ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland.

Ontwikkeling van luchtvaart in Nederland
Foto: The measure of Mike.

Van essentieel belang in dit geval is de Luchtvaartnota. In de nota is opgenomen hoe belangrijk de vliegvelden in Nederland zijn en hoe deze goed bereikbaar blijven over weg en spoor. Omdat de Randstad sinds de jaren zeventig te kampen heeft met verkeersproblematiek is besloten om de focus meer te leggen op vliegvelden als Eindhoven Airport en Lelystad Airport. Daarnaast dient de nota als leidraad om de ontwikkeling van het netwerk van verbindingen te verbeteren en verder te ontwikkelen. In de afgelopen jaren is er ruimschoots aandacht voor de duurzame ontwikkelingen die een uitdaging kunnen vormen voor de luchtvaart in Nederland.

In het kort bestaat de ontwikkeling van luchtvaart in Nederland eruit dat:

  • De luchthavens beter bereikbaar worden,
  • Er een verbetering plaatsvindt in de concurrentiepositie met andere (Europese) luchthavens,
  • Er een verdeling van het aantal vliegbewegingen plaatsvindt naar andere Nederlandse luchthavens,
  • Het mogelijk moet zijn om te komen tot duurzame alternatieven voor de vervuilende luchtvaartindustrie,
  • Er een betere balans is tussen economie en bewoonbaarheid van het omliggende gebied (terugdringen van geluidshinder).

In het gedeelte Luchthaven Schiphol is naast de historie van deze luchthaven een deel gereserveerd voor de toekomstontwikkelingen van de luchthaven.

Eindhoven Airport

Eindhoven Airport
Foto: Esamu

Met ingang van december 2015 mag de Eindhovense luchthaven doorgroeien tot maximaal 43.000 vliegbewegingen in 2020. Vereiste is dat de luchthaven in staat is om deze vliegbewegingen op te vangen. Wel is afgesproken dat het aantal vluchten na elf uur ‘s avonds en op zondagochtend beperkt is.

Lelystad Airport

Lelystad Airport
Foto: Archangel 12.

Lelystad Airport is bij veel mensen bekend vanwege de aanwezigheid het Vliegtuigmuseum Aviodrome. Toch is er meer te melden over deze luchthaven in Flevoland.

Hoewel Lelystad Airport vandaag de dag voornamelijk gebruikt wordt voor recreatieve vluchten, is het de bedoeling dat in de toekomst vluchten opgevangen worden waarmee Schiphol kan worden ontlast. De vastgestelde groei moet uiteindelijk 45.000 vliegbewegingen (2043) bevatten. Vanaf 2018 zal de vluchthaven geschikt moeten zijn voor al het commerciƫle verkeer.