Over Schiphol en de luchtvaart

Nieuws over de KLM


Over de KLM, onze Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM Royal Dutch Airlines) en de nationale luchtvaartmaatschappij van ons land, is voortdurend veel te doen. Vooral na de fusie in 2004 met Air France tot de holding Air France-KLM is het bedrijf veelvuldig, meestal negatief, in het nieuws. We verzamelden een aantal opvallende zaken…

Januari 2019

Topman Ben Smith van KLM zou zelf zitting willen nemen in de raad van commissarissen (rvc) van KLM. De directie en ondernemingsraad van KLM willen dat echter niet omdat ze het niet acceptabel zouden vinden als de hoogste baas van het moederbedrijf zich ook als commissaris met de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf zou gaan bemoeien. Ook de overheid, als minderheidsaandeelhouder van KLM, heeft zo z’n bedenkingen en geeft aan de belangen van KLM voor Schiphol en Nederland scherp in de gaten te houden.

December 2018

KLM zou al in 2019 af willen van de taxfree verkopen van allerlei producten aan boord van haar vluchten. Dit zogenoemde voorgenomen besluit zou inmiddels door de directie zijn voorgelegd aan de ondernemingsraad, maar een eventueel negatief advies van de OR zou kunnen worden genegeerd. Als reden voor dit mogelijke besluit wordt aangegeven dat taxfree-artikelen vandaag de dag te weinig opleveren door de concurrentie van webwinkels en de prijzen niet meer zo laag zijn passagiers verwachten. Reguliere webshop op internet bieden inmiddels vaak lagere prijzen. KLM-personeel heeft over dit onderwerp gemengde gevoelens: ze willen wel extra verdienen aan de verkoop van artikelen, maar zien het extra werk wel als belastend.

Oktober 2018

De ondernemingsraad van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij heeft Ben Smith, de nieuwe topman van de luchtvaartmaatschappij Air France KLM, geadviseerd zich vooral toe te leggen op hogere winsten en minder bezig te gaan met de poppetjes in de organisatie. Voorzitter van de ondernemingsraad (or) Jan Willem van Dijk is in een brief heel duidelijk: “Laten we ons richten op de echte uitdagingen van het bedrijf in plaats van eindeloze discussies over hoe de organisatie ingericht moet worden. De echte uitdaging is het rendabel maken van Air France en ook bij KLM moet er nog wel wat gebeuren. De concurrentie neemt van dag tot dag toe. Smith’ taak is dat we als bedrijf kunnen overleven. Dat is stukken belangrijker dan een commissariaat bij KLM.”.

Over de KLM Ondernemingsraad

De ondernemingsraad van KLM – met eens in de drie jaar verkiezingen – houdt zich bezig met het behartigen van de belangen van alle KLM- en KLC-medewerkers door middel van het behandelen van alle advies- en instemmingsaanvragen die verschillende bedrijfsonderdelen betreffen. Ook regelingen op het gebied van sociaal- en personeelsbeleid en die van veiligheid, gezondheid en welzijn vallen onder de verantwoordelijkheid van de OR van de KLM.