Over Schiphol en de luchtvaart

Luchthavens en regelgeving

Sinds jaar en dag maakt de Nederlandse overheid onderscheid tussen nationale en regionale luchthavens. Zo zijn de regionale luchthavens vaak een recreatief karakter toebedeeld, terwijl de nationale luchthavens ingericht zijn (of worden) voor de commerciƫle luchtvaart.

Luchthavens en regelgeving

Nationaal

Van nationaal belang zijn de luchthavens van Amsterdam, Eelde, Lelystad, Maastricht, Eindhoven en Rotterdam. Vanaf deze luchthavens vertrekken internationale vluchten met grote(re) toestellen. De economische waarde is enorm groot.

De luchthavens van nationaal belang vallen onder het gezag van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Behalve Eindhoven Airport. Omdat dit van oorsprong een militaire luchthaven is (met toestemming voor het gebruik door burgerluchtvaart) is het ministerie van Defensie gezaghebbend. Wel heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het zogeheten medebevoegend gezag.

Recreatief

Wie denkt aan de regionale luchthavens, denkt aan het recreatief karakter van deze luchthavens. Ultralight vliegtuigen, parachutesprongen en natuurlijk de vlieglessen. Deze onderdelen vormen een belangrijke basis voor het bestaan van luchthavens zoals Teuge, Hilversum en Ameland. Ook deze luchthavens moeten rekening houden met de wetgeving die is opgesteld door de nationale overheid. Wel speelt de lokale regelgeving een rol van betekenis. Echter, het nationaal gezag is altijd overheersend.

Hoe een vliegveld kan functioneren wordt geregeld in het Luchthavenbesluit en de Luchthavenregeling. Per locatie worden de geluidsnormen en veiligheidsrisico’s opgesteld in de vorm van het Luchthavenbesluit. Dit besluit vormt onderdeel van de Wet Luchtvaart. De Luchthavenregeling valt onder de verantwoordelijkheid van de provincie.

Het naleven van de regels wordt geregeld door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Als het om de veiligheid gaat is het ministerie van Veiligheid en Justitie verantwoordelijk voor het naleven van de regels.

Schiphol

Omdat de nationale luchthaven, Schiphol, van groot belang is voor de economie en het bestuur van het land, krijgt deze luchthaven dan ook veel aandacht. De afgelopen jaren zijn er diverse nota’s opgesteld die vooral de groei mogelijk moesten maken. De laatste jaren heeft men ervoor gekozen om niet alle vluchten te laten landen op Schiphol, maar een beroep te doen op enkele regionale luchthavens.

Foto: Kuhnmi.